اگر برای درمان بیماری شما همه ی مراکز نه بگویند؛ ما با تکیه برتجارب ارزنده و خروجی های شگفت آور درمانمان با صدای رسا صادقانه و صمیمانه به شما آری خواهیم گفت.

پس در همه حال امید را از دست ندهید،اینجا خط پایان نا امیدی است؛

دنیای شگفت انگیز کف پا نشان می دهد تمامی آلام و درد ها از طریق کف پا، دست، گوش، زبان، پس سر، در کوتاه ترین زمان قابل درمان است.

خروجی فعالیت های شگفت انگیز ما که در قسمت نتایج درمان همین سایت قابل مشاهده است نشان می دهد که استعداد پاسخ گویی کف پا بیش از آنی است که بشر به آن فکر می کند.

آن چه به آن آگاهی داریم کمتر از مجهولات ما نسبت به کف پا و سایر اعضای بدن است ولله اعلم.

شرحی مفید در خصوص اعجاز کف پا :

ذات احدیت اراده نموده است که بیش از ۱۵ هزار گره عصبی در کف پا، دست، گوش، زبان و پس سر تعبیه گردد تا سلامتی تن و روان انسان به وسیله آن مدیریت شود.

از جمله کف پا به عنوان پیچیده ترین پرونده پزشکی هر فرد تلقی می گردد، بر مبنای این مهم علم رفلکسو تراپی بنا نهاده شده است که بر این اصل استوار است که فشار روی نقاط خاص برای باز کردن گرفتگی گره های عصبی و بافت ها، دور کرن توکسین(سموم) انباشته شده در آنها و تقویت توانایی ذاتی بدن صورت می گیرد.

با این شیوه مواد آندروفین ها که مسکن طبیعی اند و مانع انتقال حس درد می شوند آزاد می گردند.

اعصاب نخاعی و مراکز اولیه مغز پیام را دریافت می دارند و پاسخ  مورد نیاز را مستقیما به عضلات یا اندام های درونی به صورت دستور می فرستند بنابراین علاوه بر تحقق درمان فوری مراکز هوشیار کنترل مغز هرگز درگیر نمی شوند.

رفلکسوتراپیست مجرب و کارکشته از طریق رویت یا لمس کف پا به اختلالاتی پی می برد که ممکن است بیمار از آن بی اطلاع باشد و این بهترین ابزار برای پیشگیری از رخداد بیماری ها است.

پس از اجرای تحریک گره های عصبی ممکن است بیمار احساس درد نماید که این نشانه ی مثبت خروج سموم انباشته شده از بدن است.

شیوه ی ما بر خلاف شیوه های سایر کشور ها از جمله هند، چین، تایلند و . . . که برای هر عضوی نقطه ای در کف پا تعیین کرده اند که در کتب و مقالات دیده اید و غالبا فاقد ارزش درمانی هستند، شیوه ی روت می باشد

شیوه روت به این معنا است که :به عنوان مثال ما برای چشم نقطه ای در انگشتان قائل نیستیم، بلکه درمان ریشه ای ایجاب می کند تا برای چشم ۴ رشته در نظر بگیریم که بخش اعظم آن در پاشنه ی پا می باشد. چنان چه مشهور است از قدیم در مراکز آموزش سربازی تذکر می دادند هنگام رژه سینه ی پا را  به زمین بکوبید و اگر با پاشنه به زمین کوبیدید، به چشمتان آسیب وارد می شود و . . .

شیوه روت بهترین شیوه در درمان همه بیماری ها از کف پا است که در آسیا به هیچ عنوان شناخته شده نیست، از این رشته محرمانه در زمان تزار برای درمان سلاطین و فرماندهان عالی رتبه کمک می گرفتند و با روش ها ی مخصوص تا کنون از نشر و گسترش این شیوه جلوگیری شده است که همگان به آن دسترسی پیدا نکنند.

به فضل الهی این بنیاد در نشر این رشته اعجاب انگیز در ایران و در سایر مناطق خواهد کوشید.