Home » Author Archives: airo

Author Archives: airo

Article

سلام بعنوان یک بیننده متون مکتوب را مورد مداقه قرار دادم از اینکه این گروه زحمت میکشند و پاسخ سوال کنندگان را ارائه مینمایند .خود بیش از حد زیبا و جای شکر دارد . اما یادمان باشد اشکال بزرگ طب نوین که سوغات استعمار انگلیس بخاور میانه است و برای تقلیل عمر ما ممنوعات طب خودشان برای ما مجاز شمرده ... Read More »

Understanding the types of drugs

Trading with drugs: آ.س.آ »رقیق کننده خون آتورواستاتین» چربی خون آتنولول» فشارخون آزیترومایسین »آنتی بیوتیک آسیکلوویر» ضدویروس آکاربوز »قند خون آلبندازول» ضد انگل آلپرازولام» اعصاب آلوپورینول» نقرس آمانتادین ضدویروس آمپی سیلین »آنتی بیوتیک آملودیپین» فشار خون آموکسی سیلین» آنتی بیوتیک آمی تریپتیلین »اعصاب امینوفیلین »گشادکننده برونش آمیودارون» ضد آریتمی قلبی آمیکاسین »آنتی بیوتیک آنتوم» چربی خون ٱ.ر.س »اسهال إچ دی» ... Read More »

Your spine 6 enemy!

6 enemy is your spine 1) Big Belly:   در این حالت، چون تعادل انحنای کمری یا لوردوز به هم می‌خورد ستون مهره‌ها ناچار است انحنای مهره‌های سینه‌ای یا کیفوز را بیشتر کند و همین امر به گودی زیاد کمر، قوز پشتی و بر هم خوردن راستای قرار گرفتن سر و انحنای گردنی منجر می‌شود و درد ... Read More »

بیماری های ویژه زنان

Vaginal discharge or vaginal discharge, vaginal treatment to traditional medicine treatment : ترشح واژن یا عفونت واژن یکی از رایجترین مشکلات دختران جوان و به ویژه بانوان است که ما در این سری نسخه های ساده و در دسترس قصد داریم نسخه ۱ : 20 grams of lavender with a liter of cold water, then boil for about half a minute ... Read More »